ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

За Конкурса


Годишните Фотографски Награди е конкурс за фотографи и видеографи - професионалисти или любители, организиран за първа година от Фото Форум и Про Фото Форум. Той има за цел да отбележи постиженията на български и чуждестранни творци през годината, да покаже тяхното творчество и професионални успехи.

Годишните Фотографски Награди са престижно фотографско събитие, на което широко жури от над 30 професионалисти оценява кандидатствалите проекти.

С кандидатурата си в този конкурс вие получавате възможността да популяризирате работата си, представяйки я пред някои от най-добрите професионалисти, както у нас така и в световен мащаб. Участието ви в Годишните фотографски награди на Фото Форум и Про Фото Форум ви осигурява медийно внимание и може да бъде важен етап във вашата бъдеща кариера. Допълнително ще получите важен линк към собствения ви уеб сайт или проект, който ще повиши онлайн откриваемостта ви.

За първите места в категориите победителите ще получат специално изработени бронзови статуетки и грамоти, а на официална церемония ще се осъществи и награждаването.

Конкурсът включва 12 категории - 6 професионални и 6 любителски. Снимките се избират от членове на журито, поканени от екипа на Фото Форум.

Конкурсът ще бъде отворен от 26.11.2018 г., а фотографите ще могат да кандидатстват до 22.02.2019 г. включително (стария срок до 17.02 беше удължен с една седмица).
Журирането ще се проведе в периода 27.02.2019 - 10.03.2019 г. То ще бъде на два етапа, като в първия етап журито ще избира от всички кандидатствали проекти, за да излъчи по 3 номинирани в категория. Във втория етап ще се гласува само за номинираните проекти и те ще бъдат класирани от 1-во до 3-то място в своята категория.

Гласуване на публиката – гласуването на публиката ще се осъществи в периода 27.02.2019 - 10.03.2019 г.

Професионални категории:

Фото журналистика
Сватбена фотография
Рекламна фотография
Видеография
Портрет и тяло
От въздуха

Любителски категории:

Травъл фотография
Природа
Стрийт фотография
Експеримент
Свободна тема със Свободен лиценз - CreativeCommons
Дебют

Победителите от гласуването на журито ще бъдат обявени и наградени на специална церемония, която ще се проведе в София през месец март (датата и мястото предстои да бъдат уточнени). Те ще получат бронзови статуетки и грамоти.

За Организаторите

Фото Форум е най-популярният и доказан през годините български сайт за фотография и онлайн фотографско общество, което тази година навърши 15 години от създаването си. През годините от името на Фото Форум са организирани над 45 конкурса, още толкова изложби, над 12 фотографски фестивала, много обучения, курсове, лекции, презентации и партньорства с популярни български фотографски проекти и български институции.

Про Фото Форум е нов проект с основна цел да свързва фотографи с техните клиенти. В този сайт-каталог профил може да направи всеки настоящ и бъдещ потребител на Фото Форум и да се възползва от професионалните инструменти за предлагане на фотографски услуги по типове фотография и локация.

Как мога да участвам в конкурса?

За да участвате е необходимо да се регистрирате. Вашата регистрация може да направите като последвате тази връзка.

Попълнете внимателно регистрационната форма като изберете и категорията, в която желаете да се включите. Няма ограничение за броя категории, в които желаете да участвате. Регистрациите не може да направите едновременно, а трябва последователно, една след друга за отделни проекти.

Какви снимки мога да качвам?

В конкурса можете да участвате само с авторски снимки направени от вас. Във всяка категория може да кандидатствате с от 1 до 6 снимки. Техническите изисквания са описани по-надолу в текста.

Условия за участие

Сумата за регистрация на проект в една от професионалните категории е 35 евро.
Сумата за регистрация в една от любителските категории (без категория с CreativeCommons лиценз) е 20 евро.
Участието в категория "Свободна тема със Свободен лиценз - CreativeCommons" е безплатно.

За всяка следваща регистрация на ваш проект в категориите ще получите отстъпка в размер на 20% от обявената такса за участие. Един участник може да кандидатства и в двата типа категории едновременно - професионални и любителски.

Всички участници в:

* Годишния фотографски албум на Фото Форум
* Автори включени в Класацията Топ 50 на Фото Форум за 2 години назад (от 2016 г. до януари 2019 г.)
* Автори включени в „Най-добрите снимки и автори за 2017 г." и тези, които ще попаднат в новата класация в края на годината.
* Редактори в Редакторската галерия на Фото Форум
* Лектори участвали на Фото Форум Фест

получават 15% отстъпка от таксата за регистрация в първата категория и допълнителни 10% (общо 30%) от таксата за регистрация за следваща категория.

Такси за студенти:

Сумата за регистрация на проект в една от професионалните категории е 25 евро.
Сумата за регистрация в една от любителските категории е 13 евро.
Студентите не ползват допълнително обявената отстъпка от 20% за допълнителни категории.
За студент ще смятаме лице до 25 годишна възраст (включително), което може да покаже валиден студентски документ.

Правила

1. При регистрация на свой проект потвърждавате верността на предоставената в заявката от вас информация и приемате условията, посочени във формуляра за кандидатстване. Потвърждавате, че сте единствен автор и собственик на авторските права върху предоставените фотографии. В случай, че произведението има други автори (напр. в случай на творби с няколко автора в категория "Видеография" или категория "Рекламна фотография") Вие декларирате, че притежавате правото да публикувате произведението от името на всички автори. В този случай е необходимо да изброите техните имена и роля при създаването на творбата, напр. кой е сценарист, кой е автор на музиката и т.н.

2. Оценяване. Журирането ще се осъществи от повече от 30 експерти в областта на фотографията и други творчески и визуални индустрии, които ще декларират своята необвързаност и ще оценяват проектите безпристрастно.
Журирането ще бъде на два етапа, като в първия етап то ще избира от всички кандидатствали проекти, за да излъчи по 3 номинирани в категория.
Във втория етап ще се гласува само за номинираните проекти и те ще бъдат класирани от 1-во до 3-то място.

Гласуване на публиката – всеки желаещ ще може да гласува за участващите проекти от всички категории. Това гласуване ще излъчи победителите на публиката в съответните категории.

3. В случай на съмнение за авторството на дадена снимка Организаторът може да поиска оригиналните файлове на кандидата и/или предишни и следващи кадри от фотосесията с пълен EXIF. Ще бъдат изисквани оригиналните файлове и/или съседни кадри на всички фотографии, които са номинирани. При невъзможност за предоставянето им проектът ще бъде дисквалифициран и следващият по ред ще участва в разпределението на наградите. Таксата за участие на такъв проект не може да бъде възстановена и участникът се съгласява с това.

4. Снимките не трябва да съдържат в себе си добавени водни знаци, лога или подписи. Името на автора и URL адрес ще бъдат изписани заедно със снимките.

5. За участие в категориите, за които е обявено, че има такса за участие е необходимо да заплатите тази такса. Без изпълнение на това условие, фотографиите ви няма да бъдат допуснати на по-следващ етап от журирането и номинации.

6. В конкурса не могат да бъдат публикувани материали, противоречащи на българското законодателство, на интернет етиката, съдържащи клевети, порнография, обиди и заплахи за живота, и неприкосновеността на човека, призоваващи към насилие и расова, етническа и религиозна вражда, нарушаващи правата и законните интереси на трети лица, материали, които съдържат търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, материали, които са обект на авторско право на трети лица, както и материали, съдържащи невярна информация. Нямате право да се представяте от името на друго лице. В такива случаи организаторът има право да изтрие регистрацията и всички материали, и да прекрати автоматично кандидатурата на нарушителя, като не дължи възстановяване на платени такси за участие.

7. Участниците запазват пълното авторско право върху своите творби. Притежателите на авторските права на фотографиите, включени в списъка и победителите, се съгласяват да предоставят на организаторите правото на неограничено и неизключително използване на техните снимки с висока разделителна способност за целите на рекламни дейности в различни видове медии, включително социални, онлайн и печатни медии, във връзка с рекламата и популяризирането на конкурса, изложбата, годишника, публичния архив и всички други промоционални и образователни дейности за и под егидата на Организатора и конкурса, без заплащане на възнаграждение. Името на автора задължително ще бъде споменавано заедно с творбата му.

8. Титулярите на авторски права гарантират, че подаването на снимките не нарушава никакъв закон и/или правата на трети лица. Участникът се съгласява всички претенции от трети страни към Организатора относно публикувани от него творби в конкурса да бъдат регресивно прехвърлени към Участника. Ангажимент на участника е да е уредил отношенията си и правата с моделите, които е заснел преди да публикува творбите. Последното важи и е наложително особено при категориите "Портрет и тяло" и "Сватбена фотография".

9. Фотографиите, които се публикуват в категориите, са със запазени авторски права (© All right reserved) на техните автори, които са изписани с иментата си с изключение на фотографиите публикувани в категория "Свободна тема със Свободен лиценз - CreativeCommons" срещу, които изрично ще бъде упоменато под кой тип лицензия са публикувани, спрямо това, което е посочил авторът им.

10. В конкурса не могат да участват и да печелят награди лица, които участват в организацията на събитието, техни съпрузи, съпруги или деца, и членове на журито.

Технически изисквания за снимките

Снимките, които качвате при регистрация трябва да бъдат в JPG файлов формат и да имат минимум 1920 точки (px или pixels) по дългата си страна. Ако качите по-големи снимки ние ще ги запазим, но файловете, които ще използваме за сайта ще бъдат автоматично намалени до 1920 точки по дългата страна.
Снимките не трябва да имат воден знак.
Желателно е да имате EXIF в снимките си.

 

Описание на категориите

Професионални категории

 

Фото журналистика – в тази категория спадат снимки, които проследяват събития и процеси от различни теми в живота като социални и документални теми, спорт, бедствия, природни катаклизми, политика и др.

Позволеното редактиране на снимки включва обработки, които не водят до манипулация на изобразяваната действителност - изрязване, контраст и регулиране на яркостта, корекция на цветовете, цялостно десатуриране в черно бяло.

Сватбена фотография - включва снимки, направени по време на сватба, като портрети на булката и младоженеца или други интересни моменти по време на сватбата. Моля, имайте предвид, че снимките, направени по време на сценични фотосесии и семинари, няма да бъдат приети или ще бъдат дисквалифицирани впоследствие.

Снимките трябва да бъдат заснети не по-рано от 2016 г. включително. Позволеното редактиране на снимки включва: изрязване, контраст и регулиране на яркостта, корекция на цветовете, цялостно десатуриране в черно бяло, умерено ретуширане, dodge and burn инструмент, четки. Не е разрешено да се въвеждат елементи от други фотографии.

Рекламна фотография - включва фотографии или серия фотографии, които са заснети за целите на рекламни кампании, реклами в списания, печатни издания, уеб, билбордове, телевизия и др. медии или канали. В рекламната фотография е важно контрола на осветлението върху цялата сцена, предварителната идея, подготовка на обектите, разположението им, постобработката и още много други фактори. Не поставяме ограничения над обработките, а журито ще оценява внушението и идеята, която ще видят от кадрите.

Видеография - категорията е предназначена за кратки филми или видео материали представящи продукт, услуга, кауза или събитие. Желателно е филмите да са в продължителност до 12 минути. Те трябва да бъдат качени в YouTube и споделени с адреса им.

Портрет и тяло - Целта на тази категория е да представи хората в близък – портретен план или в по-общ план. Категорията включва портрети на хора в естествената им среда, хора на работното място, ежедневни ситуации, студийни портрети и други подобни.

Снимките трябва да бъдат направени не по-рано от 2016 г. Позволеното редактиране на снимки включва: изрязване, промени в контраста и експонацията, коригиране на цветовете, цялостно десатуриране в черно бяло, dodge and burn инструмент, ретуш. Не е разрешено да включвате елементи от други снимки.

От въздуха - тази категория включва снимки направени от камера, която е прикрепена на различни видове летящи обекти, най-често дронове. Характерно за тази категория е високата гледна точка на заснетия обект.

Позволени са следните подобрения в снимките: изрязване, промяна на контраста и експозицията, коригиране на цветовете, цялостно десатуриране в черно бяло, HDR, смесване на две или три кадъра в едно, но от едно и също място и една и съща времева рамка. Не е разрешено да включвате елементи от други фотографии или същата сцена от друг ден.

 

Любителски категории

 

Травъл фотография – в тази категория се включват документални и художествени фотографии на пейзажи, хора, култури, традиции и история. Тук може да участват кадри свързани с определено време или място пресъздадени по начина, по който ги е почувствал или усетил автора, и отразяват място, природна сцена, хора или животни представени в ежедневната си среда и собствената си култура. Няма географски ограничения. Снимки от специално създадени представления или сцени за фотографи не са подходящи за участие. Снимки от близо на хора или предмети трябва да включват елементи, които са специфични за мястото.

Не са позволени техники, които прибавят, премахват, преместват или подменят обекти към оригиналната фотография. Разрешени корекции са изрязване, промяна на контраста и експозицията, коригиране на цветовете, цялостно десатуриране в черно бяло, премахване на прах, цветен шум.

Природа - Тази категория включва всички снимки на пейзажи, животни, растения и природни процеси. Позволено е да се включат сгради и хора, които със своята цел и местоположение се вписват в пейзажа, но не доминират в снимката.

Позволени са следните подобрения в снимките: изрязване, промяна на контраста и експозицията, коригиране на цветовете, цялостно десатуриране в черно бяло, HDR, смесване на две или три кадъра в едно, но от едно и също време и една и съща времева рамка. Не е разрешено да включвате елементи от други фотографии или същата сцена от друг ден.

Стрийт фотография - стрийт фотографията е умение да се улови и пресъздаде момента. За да се разкаже история за стрийт фотографията, не са нужни непременно улица или градска среда, но хората често са директно въвлечени. Оставяме избора на автора.

Позволеното редактиране на снимки включва обработки, които не водят до манипулация на изобразяваната действителност - изрязване, контраст и регулиране на яркостта, корекция на цветовете, цялостно десатуриране в черно бяло.

Експеримент – Тази категория обхваща най-разнообразни сфери на живота и може да включва различни интерпретации на сцени, хора, продукти и др. В случая има значение авторското виждане и внушението, което авторът има за цел да постигне. Няма ограничения при редактирането.

Свободна тема със Свободен лиценз - CreativeCommons – в тази категория могат да бъдат публикувани снимки от различни жанрове, художествени или документални. Общото между тях е, че се публикуват под свободен за ползване лиценз CC, който трябва да бъде посочен от автора при регистрация. Целта на категорията е да насочи вниманието към възможността за публикуване на фотографии под CC лиценз във https://photo-forum.net и тяхното свободно използване при упоменаване на автора. Предстои въвеждането на портална страница за снимки под този лиценз и улесненото им търсене.

Дебют – категория, в която могат да се включат фотографи, които са започнали творческия си път последните 2 години назад. Няма жанрово ограничение. Ограниченията за обработки се прилагат според категорията, към която могат да се причислят фотографиите и правилата, които сме описали за съответната категория по-нагоре или по-надолу.

Позволеното редактиране на снимки включва : изрязване, промени в контраста и експонацията, коригиране на цветовете, цялостно десатуриране в черно бяло, dodge and burn инструмент, умерено ретуширане. Не е разрешено да включвате елементи от други снимки.